TOTAL DIEL MS 7000

Total Diel MS 7000 – dầu cắt gọt gia công tia lửa điện