UNITED EDM 120

UNITED EDM 120 là loại dầu cho máy gia công tia lửa điện chất lượng tuyệt hảo…