DELO ELC ANTIFREEZE /COOLANT CONCENTRATE 101

DELO ELC ANTIFREEZE /COOLANT CONCENTRATE là dung dịch làm mát động cơ sử dụng công nghệ phụ gia gốc hữu cơ carboxylate ức chế ăn mòn…