UNITED UNIDRAW NP 68

UNITED UNIDRAW NP 68 được phát triển với sự pha trộn giữa dầu khoáng parafin tinh lọc cao và ester tự nhiên được sử dụng cho các công đoạn định hình kim loại như vuốt, dập, đục…