UNITED UNIFORM FBH 150

Dầu dập vuốt sâu kim loại UNITED UNIFORM FBH 150 được sử dụng cho các công đoạn định hình kim loại như vuốt sâu, dập, đục…