UNITED UNIFORM FBH 100

UNITED UNIFORM FBH 100 là dầu dập vuốt kim loại được sử dụng cho các công đoạn định hình kim loại như vuốt, dập, đục