CALTEX CANOPUS 32, 46, 68

CALTEX CANOPUS là dầu khoáng paraffin tinh lọc dùng cho các hệ thống tuần hoàn trong công nghiệp và bôi trơn đa dụng khi dầu khoáng thuần là thích hợp…