TOTAL CIRKAN RO

TOTAL CIRKAN RO là dầu khoáng ứng dụng trong nhiều loại thiết bị và ống thủy lực chịu nhiệt.