TOTAL CIRKAN C

TOTAL CIRKAN C là dầu khoáng nguyên chất với các cấp độ nhớt thích hợp cho phương pháp bôi trơn mất dầu