CALTEX REGAL R&O 32 46 68

CALTEX REGAL R&O 32 46 68 là dầu tuốc-bin (turbin oil) ức chế ô xy hóa, được pha chế từ dầu gốc tinh lọc và phụ gia chống gỉ, chống ô xy hóa và chống tạo bọt…

Danh mục: