UNITED HYDRO VESTA TURBINE OIL

United Hydro Vesta Turbine Oil được pha chế từ nhóm dầu gốc hydro-treated tinh lọc cao và các phụ gia được chọn…

Danh mục: