SHELL TURBO T 46

Shell Turbo T 46 là loại dầu tuabin Shell tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp

Danh mục: Từ khóa: