DELO 1000 MARINE SAE 30 / 40 / 50

Dầu nhớt hàng hải Delo 1000 Marine là nhớt với dự trữ kiềm thấp dùng cho động cơ trung tốc không có bàn trượt nhiên liệu chưng cất có hàm lượng lưu huỳnh đến 1.5% trong hàng hải hoặc trạm phát điện.