VERITAS 800 MARINE SAE 30

DẦU NHỚT VERITAS 800 MARINE SAE 30 là nhớt chất lượng hảo hạng, chứa kiềm, dùng để bôi trơn các-te (hệ thống) của động cơ diesel cỡ lớn, vận tốc thấp trong các ứng dụng hàng hải và tĩnh tại.