MOBIL EAL ARCTIC SERIES

Mobil EAL Arctic Series là dòng dầu bôi trơn máy nén lạnh gốc tổng hợp được thiết kế cho các máy nén và hệ thống lạnh yêu cầu công chất lạnh thân thiện môi trường HFC