TOTAL PLANETELF ACD

TOTAL PLANETELF ACD dầu tổng hợp gốc polyolester cho máy nén lạnh sử dụng môi chất làm lạnh HFC.