TOTAL LUNARIA NH 46 68

Total Lunaria NH 46 68 là dầu khoáng hydrocracked được tăng cường phụ gia cho máy nén lạnh ammonia (R717)