SHELL DIALA BX

SHELL DIALA BX là loại dầu cách điện sản xuất từ dầu khoáng naphtenic tinh chế…