SHELL DIALA S3 ZX1

Shell Diala S3 ZX-1 là dầu máy biến thế cách điện có ức chế ôxy hóa chế tạo từ dầu khoáng tinh chế cao…