SHELL DIALA S2 ZXA

SHELL DIALA S2 ZXA là loại dầu cách điện có ức chế ôxy hóa chế tạo từ dầu khoáng tinh chế cao…