SHELL DIALA S4 ZX1

SHELL DIALA S4 ZX1 được pha chế từ dầu gốc không chứa lưu huỳnh sử dụng công nghệ GTL