HOUGHTO COSMOLUBRIC B230

HOUGHTO COSMOLUBRIC B230 là dầu thủy lực chống cháy hoàn chỉnh của Houghton lnternational cho ngành công nghiệp.