CALTEX RANDO MV 15 – 32 – 46 – 68 – 100

CALTEX RANDO MV là dầu thủy lực độ nhớt đa cấp, chống mài mòn, được pha chế để dùng cho các hệ thống thủy lực có nhiệt độ làm việc và nhiệt độ môi trường biến thiên lớn…

Danh mục: