MOBIL NUTO H SERIES

Mobil Nuto H Series là các dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng tốt dành cho các ứng dụng công nghiệp và ứng dụng phục vụ lưu động, có các điều kiện hoạt động trung bình và yêu cầu chất bôi trơn chống mài mòn

Danh mục: