TOTAL HYDRANSAFE HFC 146

TOTAL HYDRANSAFE HFC 146 là dầu thủy lực chống cháy dạng nước polymer tổng hợp hiệu suất cao..