HOUGHTON SAFE 620

HOUGHTON SAFE 620 là loại dầu thuỷ lực chống cháy gốc Glycol chuyên dụng được khuyến nghị cho tất cả các loại hệ thống thủy lực hoạt động dưới áp lực cao…