POWER HORSE PELUSO VG 32 46 68 100

POWER HORSE PELUSO VG 32 46 68 100 là dầu thủy lực thông thường có giá thành hợp lý được sản xuất từ loại dầu gốc chọn lọc và phụ gia đặc biệt đạt tiêu chuẩn DENISON HYDRAULICS HF – 0

Danh mục: