TOTAL HYDRANSAFE HFDU 46

HYDRANSAFE HFDU 46 là dầu thủy lực chống cháy hiệu suất cao và có khả năng phân hủy sinh học gốc ester, được khuyến nghị cho hệ thống thuỷ lực…