CALTEX RANDO HD 68-46-32-100-150

CALTEX RANDO HD được pha chế với công nghệ dầu gốc Nhóm II thượng hạng và phụ gia chống mài mòn để mang lại sự bảo vệ tuyệt vời…

Danh mục: