SHELL IRUS FLUID C

SHELL IRUS FLUID C là loại chất lỏng nước-glycol chống cháy cao cấp chứa các phụ gia tăng cường khả năng chống mài mòn…