SHELL CORENA S3 R 32

Shell Corena S3 R 32 là dầu máy nén khí trục vít và cánh gạt chất lượng cao