TOTAL DACNIS SH

TOTAL DACNIS SH là dầu tổng hợp gốc PAO bôi trơn máy nén khí trục vít..