SHELL CORENA S3 R 68

Shell Corena S3 R 68 là dầu máy nén khí trục vít và cánh gạt chất lượng cao