SHELL CORENA S3 R 46

Shell Corena S3 R 46 là dầu máy nén khí trục vít và cánh gạt chất lượng cao