TOTAL DACNIS 100

TOTAL DACNIS 100 dầu khoáng dùng cho máy nén khí kiểu xoay hoặc pít tông