CALTEX MEROPA SYNTHETIC EP 150/220/320/460

Dầu bánh răng Caltex Meropa Synthetic EP được pha chế từ hỗn hợp dầu gốc tổng hợp poly-alpha-olefin và ester…