SHELL OMALA S1 W460

Shell Omala S1 W460 là dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao dùng cho truyền động bánh vít, trục vít