MOBIL SHC 600 SERIES

Mobil SHC 600 Series đã mang đến hiệu năng cao trong các hộp số hoạt động ở nhiệt độ cực trị hoặc dưới tải nặng