TOTAL CARTER ENS/EP 700

TOTAL CARTER ENS/EP 700 là dầu bôi trơn đặc chủng thương hiệu total sử dụng để phủ ngoài cho các dây cáp và bánh răng hở