TOTAL KASSILLA GMP

TOTAL KASSILLA GMP là loại dầu bánh răng gốc khoáng ứng dụng trong bánh răng và ổ bi công nghiệp hoạt động dưới điều kiện rất khắc nghiệt..