SHELL OMALA S4 GXV 150

Shell Omala S4 GXV 150 được khuyến nghị sử dụng cho các hệ thống yêu cầu tuổi thọ cực lâu, ít bảo dưỡng hoặc các hệ thống khó tiếp cận, các hệ thống giảm tốc của bánh răng công nghiệp trong các điều kiện vận hành khắc nghiệt.