TOTAL CARTER MS 100

TOTAL CARTER MS 100 là dầu bôi trơn cho bánh răng hở trong truyền động ngành đường sắt và các nhà máy đường..