HOUGHTO MACRON 205 M5

HOUGHTO MACRON 205 M5 là loại dầu cắt gọt không pha nước gốc khoáng có thành phần aromatic thấp…