TOTAL SPIRIT MS 5000

Total Spirit MS 5000 là dầu nhũ tương siêu mịn đa dụng không chứa clo