HOUGHTO MACRON 401 F32

HOUGHTO MACRON 401 F32 là dầu cắt gọt kim loại không pha nước gốc khoáng chứa hàm lượng aromatic thấp…