TOTAL VALONA MS 1022 1032 3020

Total VALONA MS – dầu chất lượng cao không chứa clo và phụ gia cho quá trình gia công cơ khí tiêu chuẩn của kim loại đen và kim loại màu.