TOTAL VALONA MS 5009

TOTAL VALONA MS 5009 – là loại dầu có độ nhớt rất thấp, không chứa clo và tạp chất dùng để gia công chính xác kim loại đen và kim loại màu.