KEO DEVCON 10760 TITANIUM PUTTY

Keo Devcon 10760 Titanium Putty – 10770 Devcon IRP410 là là dòng sản phẩm nằm trong danh danh mục Keo- Hoá chất – Phụ trợ của Công ty CP Mai An Đức Thành phần gồm mát tít epoxy pha trộn với bột titan dùng để sửa chữa đặc biệt cho các máy móc và phụ tùng chính xác