KEO DEVCON 11480 WEAR GUARD HIGH TEMP

Keo Devcon 11480 Wear Guard High Temp là hệ mát tít epoxy có trộn các hạt gốm (ceramic) dùng cho các ứng dụng yêu cầu khả năng chống mài mòn và chịu nhiệt độ cao

Danh mục: Từ khóa: