KEO DEVCON 10610 ALUMINUM PUTTY

Keo DEVCON 10610 ALUMINUM PUTTY – Devcon IRP430 là mát tít epoxy pha trộn bột nhôm, không bị rỉ sét.

Danh mục: